สื่อสารได้ทุกสถานการณ์

กับบริการโทรศัพท์จาก

NT Voice Logo

สื่อสารได้ทุกสถานการณ์

กับบริการโทรศัพท์จาก

NT Voice Logo

Worldwide Connection for World Class Communication

NT voice นำเสนอเทคโนโลยีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด สำหรับการติดต่อทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้ใช้บริการ 

พร้อมทั้ง Solution การสื่อสารสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

โทรศัพท์พื้นฐานองค์กร

โทรศัพท์พื้นฐานองค์กร

บริการเสริมสำหรับองค์กร

บริการเสริมสำหรับองค์กร

โทรทางไกลระหว่างประเทศ

โทรทางไกลระหว่างประเทศ

NT voiceเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

NT 009

โทรทางไกลชัด ประหยัดต้นทุน

NT business fixed line

โทรประหยัด ลดต้นทุนธุรกิจ

NT cloud PBX

ระบบโทรศัพท์สําหรับองค์กรยุคใหม่

ตอบโจทย์ได้ครบ เหมาะทุกองค์กร กับบริการโทรศัพท์จาก NT voice

Image

“Connection Worldwide Make your communication enjoyable”

1888

ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ

NT รุกจัดทำระบบตรวจสอบเพื่อระงับการโทรเข้าจากต่างประเทศที่ผิดปกติ หวังร่วมแก้ปัญหาการระบาดหนักจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแม้เป็นหมายเลขเรียกเข้าจากในประเทศ

ติดต่อ NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)

99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0 2104 3000

อีเมล

cat1322@nc.ntplc.co.th

สอบถาม