บริการเสริมสำหรับองค์กร

NT free phone service
NT free phone serviceบริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ