องค์กร

NT 001
NT 001โทรทางไกลคุณภาพ 
เคียงข้างธุรกิจมืออาชีพ
NT 009
NT 009โทรทางไกลชัด 
ประหยัดต้นทุน
NT cloud PBX
NT cloud PBXระบบโทรศัพท์
สําหรับองค์กรยุคใหม่
NT business fixed line
NT business fixed lineโทรคุณภาพผ่านอินเตอร์เน็ต
โทรประหยัด ตัดต้นทุนธุรกิจ
NT fax2email
NT fax2emailอำนวยความสะดวกในการรับและส่ง Fax ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องมีเครื่อง Fax
NT free phone service
NT free phone serviceบริการโทรศัพท์เก็บเงิน
ปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
NT audio conference
NT audio conferenceประชุมทางเสียงผ่านโทรศัพท์
ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับได้ 240 คู่สาย