บริการโทรศัพท์สำนักงาน ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ PRI (E1) และ SIP trunk สามารถใช้ร่วมงานกับระบบ Call Center และหมายเลขพิเศษต่างๆได้ เช่น  หมายเลข 4 หลัก โทรได้ทั้งในและต่างประเทศ กับอัตราค่าบริการที่ประหยัดและคุ้มค่า พร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

Image
 • Analog : ให้บริการแบบ 1 เลขหมาย/วงจร

 • PRI (E1) : ให้บริการ 30 เลขหมาย/วงจร

  จุดเด่น :
  - เชื่อมต่อตรงจากชุมสายโทรศัพท์ของ NT ถึงสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการ
  - ให้บริการผ่านสายเคเบิลคุณภาพสูง
  - คุณภาพเสียงคมชัด
  - มีส่วนลดตามยอดการใช้งาน

 • SIP Trunk: เชื่อมต่อ VoIP Server ของ NT กับตู้สาขา PBX, IP PBX หรือ SIP Server ของลูกค้า
  รองรับการใช้งาน 2 รูปแบบ

  - SIP authentication 1 เลขหมายใช้งานได้พร้อมกันหลายช่องสัญญาณ (Concurrent calls) เริ่มต้นที่ 5 ช่องสัญญาณ และสามารถขยายช่องสัญญาณได้ตามความต้องการ ปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อบนมาตรฐาน SIP authentication

  - IP Peering (DID number) 30 เลขหมาย/30 ช่องสัญญาณ เพิ่มหมายเลขและช่องสัญญาณได้ตามความต้องการ ปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อโดยใช้ Public IP address

  จุดเด่น:
  - สามารถใช้งานร่วมกับวงจร IP Network หรือวงจร Internet ของผู้ให้บริการ
  - เหมาะกับองค์กรที่มีหลายสาขาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
  - ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถย้ายสถานที่ติดตั้งได้โดยใช้หมายเลขเดิม
  - ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและอัตรค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก (ค่าติดตั้งคู่สาย)
 • วงจรแบบ Analog Line 2,000 บาท/วงจร

 • วงจรแบบ ISDN-BRI 2,000 บาท/วงจร

 • วงจรแบบ ISDN-PRI (E1) 50,000 บาท/วงจร


ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าบำรุงรักษาคู่สาย/วงจร)
ค่าใช้บริการโทรปลายทางภายในประเทศ
ค่าใช้บริการโทรปลายทางระหว่างประเทศ
ค่าเคลื่อนย้ายคู่สาย

แบ่งปันบริการของเรา  :