บริการหมายเลขโทรฟรี เป็นบริการสำหรับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ สามารถเรียกติดต่อได้ฟรี โดยหน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทรแทนผู้เรียกด้วยอัตราค่าโทรในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะบริการ

บริการหมายเลขโทรฟรีในประเทศ (1800xxxxxx)
สำหรับกรณีที่ผู้เรียกใช้งานต้นทางโทรจากในประเทศไทยเท่านั้น NT เป็นผู้กำหนดหมายเลขโทรฟรีให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยปลายทางเป็นได้ทั้งหมายเลขในประเทศหรือต่างประเทศ

  • กรณีหมายเลขปลายทางที่รับสายเป็นหมายเลขต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการใช้งานผ่าน NT 001 หรือ NT 009
Image
บริการหมายเลขโทรฟรีระหว่างประเทศ

อัตราค่าใช้บริการ

กรณีโทรฟรีจากต้นทางภายในประเทศไทย ไปปลายทางในประเทศไทย (Domestic Toll Free Service : DTFS)
ค่าบริการรายเดือน
  • ค่าใช้ระบบ 1,000 บาท/เดือน/เลขหมาย
ค่าใช้บริการ
  • อัตราค่าใช้บริการเรียกภายในประเทศ 3 บาท/นาที
  • อัตราโอนสายไปหมายเลขปลายทางต่างประเทศ คิดตามอัตรา NT 001 หรือ NT 009
กรณีโทรฟรีระหว่างประเทศ

รูปแบบหมายเลขโทรฟรี

หมายเลขแบบ
Domestic Toll Free Number

1800xxxxxx

หมายเลขแบบ
International Toll Free Number

001800xxxxxx

หมายเลขแบบ
Universal International Free phone Number (UIFN)

001800xxxxxxxx
เป็นหมายเลขเฉพาะหรือ Unique Number ซึ่งจะไม่ซ้ำกับใคร โดยเป็นหมายเลขเดียวใช้ได้กับทุกประเทศที่มีข้อตกลงเปิดบริการ  UIFN

ประเทศที่เปิดให้บริการ

รายชื่อประเทศที่เปิดให้บริการ ITFS & UIFN


หมายเหตุ
  • * ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้า อัตราตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
แบ่งปันบริการของเรา  :