บุคคล

NT 001
NT 001โทรได้จากทุกโครงข่าย โทรง่าย เสียงคมชัด
NT 009
NT 009โทรทางไกลคุ้มค่า ราคาเบาๆ
NT fixed line
NT fixed lineโทรศัพทบ้าน ใช้งานสุดคุ้ม
NT international call forward
NT international call forwardรับสายด้วยเบอร์เดิมในต่างประเทศ
โดยไม่ต้องใช้ Roaming
Link
Linkโทรศัพท์ระบบ VoIP มีเลขหมาย รับสาย
โทรออก ได้ทั่วโลก
NT phonenet/thaicard
NT phonenet/thaicardบัตรโทรศัพท์โทรได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ