บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) ให้บริการคู่กับบริการ C internet โดยสามารถโทรไปลายทางในประเทศและโทรต่างประเทศได้ในราคาประหยัด

อัตราค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก (ค่าติดตั้งคู่สาย)
  • วงจรแบบ Analog Line 2,000 บาท/วงจร

ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าบำรุงรักษาคู่สาย/วงจร)
ค่าใช้บริการโทรปลายทางภายในประเทศ
ค่าใช้บริการโทรปลายทางระหว่างประเทศ
ค่าเคลื่อนย้ายคู่สาย

ติดต่อขอใช้บริการ

เอกสารสำหรับจัดทำสัญญาบริการ NT fixed line

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

กรณีมีการมอบอำนาจ (โปรดเตรียมเพิ่มเติม)

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนใช้บริการ NT fixed line ได้ที่

  • ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกชน 02-104-5555

  • ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ 02-104-1111

  • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดใบคำขอใช้บริการ NT fixed line

แบ่งปันบริการของเรา  :