เป็นบริการโอนสายไปต่างประเทศ ช่วยให้ไม่พลาดทุกสายเรียกเข้าจากประเทศไทยด้วยเลขหมายโทรศัพท์มือถือเดิมขณะอยู่ต่างประเทศ ในราคาประหยัด โดยไม่ต้องใช้บริการ International Roaming เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ โดยก่อนเดินทางตั้งค่าการโอนสายจากโทรศัพท์มือถือทุกระบบไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ NT กำหนดให้ และแจ้งเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศที่ต้องการจะโอนสายไปเพื่อให้ NT ทำการโอนสายจากชุมสายของ NT ไปยังเลขหมายที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้


วิธีการใช้บริการ

แบบรายเดือน

 • สำหรับผู้ที่มี SIM Card ของประเทศที่จะเดินทางไปอยู่แล้ว สามารถสมัครและลงทะเบียนใช้บริการได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า NT โดยแจ้งเลขหมายโทรศัพท์มือถือของ SIM Card ต่างประเทศที่จะให้โอนสายไปเพื่อทำการลงทะเบียน กรณียังไม่มีเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศสามารถสมัครบริการและแจ้งเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศภายหลังได้ 3 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

  • โทรแจ้งที่ NT Contact Center หมายเลข +6621040403

  • โทรแจ้งที่ NT Contact Center ผ่านบริการโทรกลับไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สามารถโทรได้จากบางประเทศ)

  • อีเมล์แจ้งที่ cat1322@nc.ntplc.co.th

 • ก่อนขึ้นเครื่องให้ทำการโอนสายโดยตั้ง Call Forward/Call Divert ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ NT กำหนดให้

 • กรณีมี SIM Card ต่างประเทศแล้ว ให้ทำการเปลี่ยน SIM Card เดิมของผู้ใช้บริการเป็น SIM Card ต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้

 • เมื่อไปถึงต่างประเทศแล้ว สามารถเปิดเครื่องเพื่อโทรออกและรับสายได้ทันที โดยชุมสาย NT จะโอนสายที่เรียกเข้าจากประเทศไทยไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศที่ได้แจ้งไว้

 • กลับถึงประเทศไทยเปลี่ยนเป็น SIM Card ประเทศไทย และยกเลิกตั้งค่าโอนสาย

แบบเติมเงิน

 • ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอซื้อเลขหมายโทรศัพท์สำหรับโอนสายพร้อมวงเงินได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า NT ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับเลขหมายโทรศัพท์สำหรับโอนสายและคู่มือการใช้งาน พร้อมใบเสร็จรับเงิน

 • ตั้งค่าโอนสายจากโทรศัพท์มือถือไปเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ตามที่ NT กำหนดให้

 • เข้า Website https://customerprofile.catnextgen.com เพื่อตั้งค่าโอนสายจากเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ NT กำหนดให้ไปยังเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศ

 • เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางเปลี่ยนเป็น SIM Card ต่างประเทศที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ใน Bullet ที่ 3

 • กลับถึงประเทศไทยเปลี่ยนเป็น SIM Card ประเทศไทย และยกเลิกตั้งค่าโอนสาย

ช่องทางการเติมเงิน

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

 • ผ่านบัตรเครดิต

 • ผ่านบัญชีธนาคาร

วิธีตั้งค่าโอนสายและยกเลิกโอนสายบนโทรศัพท์มือถือ

วิธีตั้งค่าโอนสายจากโทรมือถือ :
กด **21*02-XXX-XXXX (เลขหมายโทรศัพทพื้นฐานสำหรับโอนสายที่ NT กำหนด) # และกดโทรออก

วิธียกเลิกโอนสาย :
กด ##21# และกดโทรออก

อัตราค่าบริการ

ค่าใช้บริการแบบรายเดือน
 • ค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เลขหมาย SIM Card ต่างประเทศ  (สามารถนำมาเป็นค่าใช้บริการได้)

 • ค่าเปลี่ยนเลขหมายการโอน (เลขหมายของ SIM Card ต่างประเทศ)  50 บาท/ครั้ง

(อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้บริการแบบเติมเงิน
อัตราค่าใช้บริการโอนสายผ่าน NT 009 ไปยังเลขหมายในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้ใช้บริการต้องเสียเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
 • กรณีอยู่ต่างประเทศจะโทรออกไปยังปลายทางต่างๆ หรือโทรกลับประเทศไทย ค่าบริการจะถูกคิดตาม Package ของ SIM Card ที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

แบ่งปันบริการของเรา  :