บริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol (VoIP) แบบมีเลขหมาย สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ สามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน โทรออกและรับสายเข้าได้ทุกที่เสมือนอยู่ในประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงจากการใช้บริการ International Roaming บนมือถือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ เช่น ATA, IP Phone หรือ mobile application ของ NT ที่ชื่อว่า Link ก็ได้ โดยสามารถเลือกใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือนหรือแบบเติมเงินตามความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ: คุณภาพขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้นทาง

วิธีการใช้งาน

โทรไปยังปลายทางภายในประเทศไทย

กดหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08

โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ

กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศ และหมายเลขปลายทาง

เพียง Download Link จาก App Store หรือ Play Store แล้ว Register เพื่อรับหมายเลข Link แค่นี้ก็ได้หมายเลข 02 มาใช้บน Smartphone

แบบรายเดือน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน 200 บาท/เลขหมาย

พิเศษ!!    โปรโมชันค่าธรรมเนียม 200 บาท  สามารถใช้เป็นค่าโทรได้ 200 บาท 

สมัครใช้บริการได้ที่

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Link แบบรายเดือน

แบบเติมเงิน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 100 บาท มีอายุการใช้งาน 60 วัน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 200 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 300 บาท มีอายุการใช้งาน 365 วัน

หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการสามารถสะสมวงเงิน และจำนวนวันได้ไม่จำกัด โดยต้องเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จำนวนวันหมด
หากไม่เติมภายในกำหนด 30 วัน ระบบจะยกเลิกหมายเลขโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มนับจำนวนวันคงเหลือตั้งแต่วันที่ได้มีการเติมเงินเข้าระบบ

ช่องทางสมัครใช้บริการแบบเติมเงิน

 • ผ่านทางเวปไซต์  link.catnextgen.com  (ชำระผ่านบัตรเครดิต)

 • ผ่านทางแอปพลิเคชัน Link

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ช่องทางการเติมเงิน

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

 • ผ่านทางแอปพลิเคชัน Link (เฉพาะระบบ  Android)

 • ผ่านทางเวปไซต์  link.catnextgen.com  (ชำระผ่านบัตรเครดิต)

 • ผ่านแอปพลิเคชัน easyBills

 • ผ่านบัตรเครดิต

 • ผ่านบัญชีธนาคาร 

อัตราค่าบริการ

กรุณาเลือกประเทศปลายทาง


หมายเหตุ:
 • คิดค่าใช้บริการเป็นนาที อัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อัตราค่าใช้บริการโทรระหว่างประเทศแยกคิดตามหมายเลขปลายทางว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • อัตราโปรโมชันข้างต้นมีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NT Contact Center 1888

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกําหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบ่งปันบริการของเรา  :