ผู้ให้บริการโทรคม

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบขายส่ง Wholesale IDD (Wholesale International Direct Dialing)
รายละเอียดการบริการ : เป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ (Telco) สามารถส่งทราฟฟิคไปปลายทางต่าง ๆ ครอบคลุม 58 ปลายทางทั่วโลก

รูปแบบการให้บริการ : มี 2 รูปแบบตามคุณภาพและราคาที่สอดคล้องกับความต้องการ

  • Economy : คุณภาพ Best Effort
บริการหมายเลขโทรศัพท์ประจำที่ Direct Inward Dialing Number (DID) or Local Number Service (LNS)
SCCP (Signaling Connection Control Part) Function
บริการส่ง SMS จากระบบ Application ถึงผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ A2P SMS (Application to Person SMS )

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม